Verlaagd BTW Tarief

Het lage BTW-tarief voor onderhoudswerk aan panden ouder dan vijftien jaar is versoepeld naar panden ouder dan twee jaar! De meest gestelde vragen omtrent het verlaagde BTW-tarief.

1. Wanneer is er sprake van een particuliere woning? Het gaat om woningen die bestemd zijn voor permanente particuliere bewoning. Het is dus niet relevant wie de eigenaar is! Dat betekent dat zowel huur- als koopwoningen onder de regeling vallen. Ook woningbouwcorporaties vallen onder de regeling. De verlaging is ook interessant voor corporaties, omdat zij niet altijd de BTW kunnen verrekenen.

De term permanent is ook belangrijk. Het betekent dat bejaardentehuizen, verpleeginstellingen, studentenflats en zelfs kloosters onder de regeling vallen. Vakantiewoningen, kerken, hotels en pensions vallen niet onder de regeling, omdat het geen permanente woningen zijn. Ook woonboten en woonwagens vallen er niet onder. Garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen en tuinhekken behoren wel tot de particuliere woningen als zij op hetzelfde perceel liggen.

2. Wanneer is een woning ouder dan 2 jaar? Als het gaat om een particuliere woning is het ook van belang dat de woning ouder is dan 2 jaar. Het beginjaar van de bouw van de woning is hierbijvolgens de Wet WOZ bepalend. Kortweg kan gezegd worden dat de eerste paal bepaalt of een woning ouder is dan 15 jaar. Als een huis in meerdere fases gebouwd is (bijvoorbeeld bij aanbouw of verbouw) moet tenminste 50% ouder zijn dan 2 jaar.

Wanneer een huis deels zakelijk wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij een praktijk van een arts) moet minimaal 50% gebruikt worden voor bewoning. Het is zelfs zo dat het stukadoren of schilderen van een nieuwe aanbouw (minder dan 50%) van een oud huis onder het lage tarief valt. Woningen vallen dus volledig onder het verlaagde of volledig onder het normale tarief.

3. Hoe stel je vast of een woning ouder is dan 2 jaar? Wanneer er twijfel is over de ouderdom van een woning kan bij de gemeente om een WOZ-verklaring worden gevraagd. In deze verklaring staat het bouwjaar van de gemeente vermeldt.

4. Welke diensten vallen onder het 9% tarief? Het maakt niet uit of het werk binnenshuis of buitenshuis plaatsvindt. Naast stukadoorswerk valt ook schilderwerk en het aanbrengen van behang onder het 9%-tarief. De kosten van het behang zelf vallen niet onder de 9%-regeling.

5. Welke werkzaamheden vallen niet onder deze regeling? Feitelijk alle werkzaamheden die ver afstaan van het eigenlijk stuc- en schilderwerk. Het betreft hier bijvoorbeeld onderhoud, waarbij de ondergrond wordt hersteld met delen die bestaan uit materialen die identiek zijn aan het oorspronkelijke materiaal. Dit is het geval bij onder andere:

Vervangen van ramen, kozijnen en deuren Kitverwerking als constructieve handeling Betonreparatie met identiek materiaal Schoonstralen van de ondergrond zonder dat de ondergrond gestuct of geschilderd wordt Glaszetten Schuren en lakken van parketvloeren De levering van behang. Het aanbrengen van behang valt wel onder de 9%-regeling.

6. Hoe zit het nu met steigers? Er zijn veel vragen over het plaatsen van steigers. Bij grotere projecten gaat het om hoge bedragen. Het is mogelijk om de steigerkosten onder het verlaagd tarief te brengen als aan de voorwaarden wordt voldaan. Wanneer steigerkosten opgaan in het gehele stuc- of schilderwerk is het verlaagde tarief van toepassing.

Zodra steigerhuur apart wordt gefactureerd aan de klant of wanneer de steiger voor andere doelen wordt gebruikt, is het normale tarief van 21% van toepassing.

onderhoud nl garantie kwalieit vakmanschap
avery specialist facade installer

Woont u in Schalkwijk, Tull en 't Waal, 't Goy, Houten of regio Utrecht en bent u van plan om uw binnen of buiten werk te laten schilderen? Voor al uw binnenschilderwerk en buitenschilderwerk kunt u bij ons terecht.